Taastusravi meeskond

Taastusravi meeskonda kuuluvad taastusarst, õde-juhtumikorraldaja, füsioterapeut, kliiniline psühholoog ja toitumisspetsialist.

Taastusarst

Taastusarst on taastusravi meeskonna juht. Tema vastuvõtule suunab sind kas kardioloog või perearst. Taastusarst analüüsib haiguse kulgu ja kuulab ära sinu probleemid taastusravile tulles. Ta hindab koormustestiga sinu tervislikku seisundit ja kohanemist südamelihase infarkti järel ning leiab koormusega kaasneda võivad probleemid (rütmihäired, kõrge/liiga madal vererõhk, rindkere valu jne). Ta koostab individuaalse taastusravi plaani ja suunab sind taastusravi meeskonna spetsialistide (füsioterapeut, psühholoog, toitumisspetsialist) juurde. Taastusarst jälgib koostöös teiste meeskonnaliikmetega taastusravi kulgu ja suunab vajaduse korral konsultatsioonile teiste erialaspetsialistide juurde. Taastusravi programmi läbimise järel hindab arst sinu taastusravi kulgu kardiopulmonaalse testi abil ja annab soovitusi edaspidiseks.

Õde-juhtumikorraldaja

Õde-juhtumikorraldaja koordineerib sinu taastusravi teekonda kogu südamehaigete taastusravi programmi ajal. Südamehaigete taastusravi on infarktijärgselt oluline raviteekonna etapp ning taastumisele tasub mõtlema hakata võimaluse korral juba haiglas viibimise ajal. Vaatamata sellele, kus hakkab toimuma sinu taastusravi ja millises raviteekonna etapis sa liitud, võtab õde-juhtumikorraldaja sinuga telefoni teel ühendust haiglast lahkumise järel. Vajaduse korral aitab sul ühendust võtta perearstiga. Nõustab sind elustiili ja riskitegurite muutmise, ravimite võtmise ning teiste, sinu tervise seisukohalt oluliste teemade puhul. Vajadusel konsulteerib teiste meeskonnaliikmete ja spetsialistidega, leidmaks sinu probleemidele parim võimalik lahendus. Enne taastusarsti vastuvõtule tulekut räägib õde-juhtumikorraldaja vajalikest küsimustikest ja vajadusel aitab nende täitmisega. Ta tuletab meelde eelnevalt tehtud broneeringud teiste tervishoiutöötajate vastuvõttudele.

Sellisest õest ma tundsin küll väga puudust, sest peale haiglast lahkumist pole kellegagi arutada sel teemal, perearst ei ole kindlasti see inimene. Kardioloogi juurde on aga väga pikad ootejärjekorrad. VALVE

Südamehaigete taastusravi kaugteenusmudeli projekti kaasatuse korral tutvustab õde-juhtumikorraldaja sulle taastusravi kaugteenusmudeli toimimist. Vastuvõtul antakse sulle projektis kasutatav eelseadistatud nutitelefon, pulsivöö ja telefonihoidik. Õde-juhtumikorraldaja tutvustab ja vajaduse korral juhendab sind seadmetega seotud veebirakenduste kasutamisel

Õde-juhtumikorraldaja koordineerib taastusravi meeskonnaliikmete vahelist suhtlust ning vajadusel edastab infot erinevate meeskonnaliikmete vahel.

Taastusravi programmi jooksul õde-juhtumikorraldaja jagab sinuga vajaminevat informatsiooni kas veebi või paber materjalidena. Õde-juhtumikorraldaja on sinu peamine kontakt ja infoallikas kogu taastusravi teekonna jooksul. Küsimuste korral võid alati pöörduda tema poole kas telefoniga helistades või võttes kontakti veebirakenduse kaudu, vajadusel teha videokõne.

Füsioterapeut

Füsioterapeut on spetsialist, kes toetab ja jälgib taastusravi kulgemist. Tema ülesanne on panna koos taastusarstiga kokku iga patsiendi jaoks temale sobiv liikumisravi plaan ning õpetada ja motiveerida patsienti osalema taastusravi programmis.

Ma olen tänulik oma juhendajatele. Eriti tänan füsioterapeuti! Väga pühendunud inimene! Ega mul kerge ei ole, sest peale selja operatsioone mul jalad ei kuula hästi sõna ja aeg-ajalt tuletab selg meelde, et ega sa kõike järgi teha ei saa, aga ma üritan! Viskan vahepeal sõprade ja töökaaslaste seas nalja, et olen olümpialaste treening programmis ja sihiks olümpiamedal. VÄINO

Pärast taastusarsti konsultatsiooni (sh kardiopulmonaalset koormustesti) suunab taastusarst sind kas individuaalsele taastusravile, rühmateraapiasse või kaugteenusele, mida teeb vastava koolituse saanud füsioterapeut.

Indviduaalne treening

Tehakse 1–2 patsiendiga, kelle aeroobne võimekus on madal või kes vajavad rohkem jälgimist. Füsioterapeut koostab kõigile patsientidele koormustesti põhjal individuaalse taastusravi plaani, mida teraapia käigus vajaduse korral vastavalt tervislikule seisundile muudetakse. Enne treeningu alustamist pannakse patsientidele külge EKG-andur ja pulsivöö koos pulsikellaga. Kogu teraapia vältel jälgib füsioterapeut individuaalselt organismi reaktsiooni koormusele, mõõtes regulaarselt vererõhku ning jälgides EKG-d ja pulsireaktsiooni.

Rühmateraapia

Rühmateraapias osaleb tavaliselt 6–12 patsienti, kelle koormustaluvus on parem ja kellele füsioterapeut on eelnevalt koostanud koormustesti põhjal taastusravi plaani. Enne treeningu alustamist pannakse kõigile patsientidele külge EKG-andur ja pulsivöö koos pulsikellaga.

Kogu treeningtunni vältel jälgib füsioterapeut telemeetriliselt kõigi patsientide koormus puhuseid muutusi ja mõõdab vajaduse korral vererõhku

Kaugteenus

Osaleda saavad kõik patsiendid olenemata elukohast ja koormustaluvusest. Esimesel kohtumisel füsioterapeudiga selgitatakse iseseisva treeningtunni ülesehitust, räägitakse lahti treeningu pulsitsoonid ja õpetatakse sind kasutama veebipõhist treeningkeskkonda. Järgneva kolme kuu jooksul teostad sa iseseisvalt treeninguid füsioterapeudi poolt etteantud treeningplaani alusel. Kord nädalas või üle nädala toimub veebipõhine videokonsultatsioon füsioterapeudiga.

Kliiniline psühholoog

Kliinilise psühholoogi ülesanne on aidata patsiendil toime tulla mõttemustritega, mis on seotud haigestumise ja sellega kaasneva ärevuse ja hirmuga.

Inimene on tervik – keha ja psüühika mõjutavad teineteist vastastikku. Kliiniline psühholoog saab olla sulle abiks, et leida viise, kuidas tulla toime häirivate tunnetega, luua uusi käitumisharjumusi ning muuta mõtlemismustreid. Psühhoteraapia eesmärgid ja kohtumiste sageduse lepime kokku esimesel kohtumisel.

Toitumisspetsialist

Toitumisspetsialisti analüüsib sinu senist toitumist ja toitumisharjumusi, mõõdab kehakaalu, vööümbermõõtu ja pikkust. Ta tutvustab sulle südamesõbralikku toitumist ja annab juhiseid, kuidas kasutada toidupüramiidi. Lisaks õpetab ta toidupäeviku täitmist (toidukordade märkimine, toidu kaalumine, vajadusel kaloraaži arvestamine ja taldriku reegli jälgimine) ja on sulle regulaarselt toeks õigete valikute tegemisel isegi siis, kui tekivad tagasilöögid. Vajadusel selgitab toitumisspetsialist sulle erinevaid toitumisega seotud termineid, näiteks valgud, rasvad, süsivesikud, vitamiinid, mineraalained jt.

Hea toitumine on tervise alustala ning mida mitmekesisem on sinu toiduvalik, seda paremini sinu keha ennast tunneb, saades kätte kõik vajalikud toitained. Toit mõjutab meie enesetunnet, välimust ja tervist ning tervislik toitumine aitab vähendada erinevate haiguste tekkimist või nende süvenemist.

Üks väga tähtis inimene minu puhul on toitumisspetsialist. Oleme regulaarselt kontaktis ja tema nõuanded on asendamatud! VELLO